Integritetspolicy

 

Om hantering av dina personuppgifter. Uppdaterad dataskyddspolicy enligt GDPR.

 På K-ram värnar vi om din personliga integritet och vi vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter knutna till  den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Med hänsyn till att den nya lagen börjar tillämpas, uppdaterar vi vår dataskyddspolicy gällande hantering av personuppgifter.

Tillhandahålla nyhetsbrev

 Genom att registrera dig för nyhetsbrevet lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen av våra varor och tjänster. Du har rätt att när som helst, avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att  skicka ett mejl till K-ram på  info@galleriskena.se.

Dessa uppgifter använder vi  till att fullgöra vårt intresse av att informera om vår verksamhet i våra officiella kommunikationskanaler.

 

Besvara förfrågningar  

De personuppgifter  som du har delgett företaget K-ram i samband med besök hos oss, genom telefon eller mejlkontakt bevaras under kundförhållandet för detta syfte, dock maximalt 24  månader räknat från senaste förfrågan för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda dig bra kundservice.

  Webbshopen

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt köp på Webbplatsen, t.ex. för att lagra artiklar i varukorgen, administrera betalning och leverera beställda varor. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet.

I samband med köpet godkänner du elektronisk marknadsföring enligt marknadsföringslagen av våra varor och tjänster.  

 Vi  sparar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp enligt lag och för att fullfölja vårt avtal och eventuell garanti på våra varor. Uppgifter  vi spar är namn, postadress, entuell annan leveransadress, mailadress, telefonnummer och inköpta varor. I de fall vi fakturerar företag även organisationsnummret. Eventuella kortnummer som anges i webbshopen har vi ingen tillgång till utan är en uppgift mellan dig och din bank. Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla  våra rättsliga förpliktelser enligt tex bokföringslagen, därefter tas dessa bort från vårt register. 

Kontakta oss om dataskydd

Du kan när som helst begära att vi  snarast rättar felaktiga uppgifter om dig , vilket vi skyndsammast gör. Du kan också begära ett utdrag av de personuppgifter som vi har om dig genom att kontakta oss skriftligt enligt nedan, vilket vi inom 30 dagar skall skicka dig. Du kan begära att vi  tar bort dina uppgifter från vårt register så fort detta är möjligt med hänsyn till rådande lagstiftning.

Ansvarig: 

Firma K-ram med galleriskena.se

Surbrunnsgatan 48

113 48 Stockholm

Tel: 08 15 48 72,  e-post: info@galleriskena.se

Detta är vår första versionen av GDPR som kan komma att uppdateras.   2018.05.22